Praca w instytucjach Unii Europejskiej

Ogłoszenie o naborze na dwa stanowiska ekspertów narodowych do: Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking (FCH 2 JU)

Ogłoszenie o naborze na dwa stanowiska ekspertów narodowych do:  Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking (FCH 2 JU)

Stanowiska: Seconded National Experts (SNEs) in the Operations and Communication Unit of the FCH 2 Joint Undertaking  (nr: FCH2JU/SNE/2018/3).

W zakresie zasad oddelegowania na ww. stanowiska ekspertów narodowych obowiązuje: Decision of the Governing Board of the Fuel Cells and Hydrogen 1 Joint Undertaking laying down rules on the secondment of national experts to the FCH 2 JU.

Zgodnie z dokumentem „ Procedurami delegowania ekspertów narodowych do pracy w strukturach Unii Europejskiej”  w przypadku ekspertów narodowych, kandydatów zgłaszają ich pracodawcy.

Termin zgłoszenia kandydata przez pracodawcę do Sekretarza Komitetu do Spraw Europejskich upływa 31 grudnia 2018 r.
W przypadku resortów o złożonej strukturze organizacyjnej zgłoszenie kandydata powinno odbywać się za pośrednictwem instytucji nadzorującej.

Do zgłoszenia kandydata przez pracodawcę należy dołączyć:

1). Dokumenty wymagane wz. ze zgłoszeniem, wymienione w opisie stanowiska pkt 5. SUBMISSION OF APPLICATIONS

2). Życiorys w formie skróconej w języku polskim. UWAGA: W życiorysie w formie skróconej należy uwzględnić:

1. nazwę stanowiska/stanowisk wraz numerem, o które kandydat się ubiega,

2. imię i nazwisko,

3. przebieg kariery zawodowej.

W życiorysie w formie skróconej nie należy zamieszczać zdjęcia kandydata, jak również dodatkowych informacji (np. dane adresowe, wykształcenie, znajomość języków obcych).

3). Klauzulę informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych wraz z oświadczeniem o zapoznaniu się z dokumentem (w załączeniu).

Zgłoszenie od pracodawcy, jak również wymagane dokumenty - wymienione w ogłoszeniu, należy przesłać do Sekretarza Komitetu do Spraw Europejskich pocztą (na adres Ministerstwa Spraw Zagranicznych).

Ponadto, ww. komplet dokumentów, należy także przesłać w wersji elektronicznej jednocześnie na adres: ekspercinarodowi@msz.gov.pl  i irena.redlinska@msz.gov.pl

Data publikacji : 18.09.2018

Rejestr zmian
Autor : Irena Redlińska
Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Osoba publikująca: Agnieszka Kowalska
Centrum Informacyjne Rządu

liczba wejść: 112