Praca w instytucjach Unii Europejskiej

Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko - short term secondment- eksperta narodowego Logistic Officer (SNE/2018/16)

Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej (FRONTEX) ogłosiła nabór kandydatów na stanowisko - short term secondment- eksperta narodowego Logistic Officer (SNE/2018/16)

Stanowisko - short term secondment: oddelegowanie na okres 6 miesięcy z możliwością przedłużenia oddelegowania.

Recruitment procedure no:

SNE/2018/16

Post Title:

Logistic Officer

Uwaga: Na ww. stanowisko wymagane jest posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa na poziomie minimum EU CONFIDENTIAL (CONFIDENTIEL UE). Poświadczenie należy dołączyć do dokumentów aplikacyjnych.

Zgodnie z dokumentem „ Procedurami delegowania ekspertów narodowych do pracy w strukturach Unii Europejskiej”  w przypadku ekspertów narodowych, kandydatów zgłaszają ich pracodawcy.

Termin zgłoszenia kandydata na przedmiotowe stanowisko do Sekretarza Komitetu do Spraw Europejskich upływa 18 września 2018 r. 
W przypadku resortów o złożonej strukturze organizacyjnej zgłoszenie kandydata powinno odbywać się za pośrednictwem instytucji nadzorującej.

Do ww. zgłoszenia należy dołączyć:

1). DOKUMENTY WYMAGANE PRZEZ FRONTEX W ZWIĄZKU Z NABOREM

2). Życiorys w formie skróconej w języku polskim.

UWAGA:   W życiorysie w formie skróconej należy uwzględnić:

1.  nazwę stanowiska/stanowisk wraz numerem, o które kandydat się ubiega,
2. imię i nazwisko,
3. przebieg kariery zawodowej.
W życiorysie w formie skróconej  nie należy zamieszczać zdjęcia kandydata, jak również dodatkowych informacji.

3). Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Zgłoszenie od pracodawcy, jak również wymagane dokumenty - wymienione w ogłoszeniu, należy przesłać do Sekretarza Komitetu do Spraw Europejskich pocztą (na adres Ministerstwa Spraw Zagranicznych).

Data publikacji : 30.08.2018

Rejestr zmian
Autor : Irena Redlińska
Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Osoba publikująca: Beata Żmijewska
Centrum Informacyjne Rządu

liczba wejść: 36