Praca w instytucjach Unii Europejskiej

Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko eksperta narodowego Logistic Officer (SNE/2018/16)

Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej (FRONTEX) ogłosiła nabór kandydatów na stanowisko eksperta narodowego Logistic Officer (SNE/2018/16) (oddelegowanie na okres 6 miesięcy z możliwością przedłużenia oddelegowania).

Zaproszenie do aplikowania, opis stanowiska wraz z wymaganiami dla kandydatów,  formularz aplikacyjny, Employer Authorization opublikowano na stronie http://www.msz.gov.pl/pl/polityka_zagraniczna/kariera_organizacje_miedzynarodowe/zatrudnienie_w_instytucjach_ue/eksperci_narodowi/eksperci_narodowi.

Uwaga: na ww. stanowisko wymagane jest posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa na poziomie minimum EU CONFIDENTIAL (CONFIDENTIAL UE). Poświadczenie należy dołączyć do dokumentów aplikacyjnych.

Zgodnie z dokumentem „ Procedurami delegowania ekspertów narodowych do pracy w strukturach Unii Europejskiej” w przypadku ekspertów narodowych, kandydatów zgłaszają ich pracodawcy.

Termin zgłoszenia kandydata na przedmiotowe stanowisko do Sekretarza Komitetu do Spraw Europejskich upływa 28 sierpnia 2018 r. 
W przypadku resortów o złożonej strukturze organizacyjnej zgłoszenie kandydata powinno odbywać się za pośrednictwem instytucji nadzorującej.

Do ww. zgłoszenia należy dołączyć:

1). DOKUMENTY WYMAGANE PRZEZ FRONTEX W ZWIĄZKU Z NABOREM

2). Życiorys w formie skróconej w języku polskim.

UWAGA:   W życiorysie w formie skróconej należy uwzględnić:

1.  nazwę stanowiska/stanowisk wraz numerem, o które kandydat się ubiega,
2. imię i nazwisko,
3. przebieg kariery zawodowej.
W życiorysie w formie skróconej  nie należy zamieszczać zdjęcia kandydata, jak również dodatkowych informacji.

3). Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Zgłoszenie od pracodawcy oraz wymagane dokumenty, należy przesłać do Sekretarza Komitetu do Spraw Europejskich pocztą (na adres Ministerstwa Spraw Zagranicznych).

Ponadto, ww. komplet dokumentów, należy także przesłać w wersji elektronicznej na adres: ekspercinarodowi@msz.gov.pl  i irena.redlinska@msz.gov.pl

Data publikacji : 07.08.2018

Rejestr zmian
Autor : Katarzyna Mazurek
Osoba publikująca: Beata Żmijewska
Centrum Informacyjne Rządu

liczba wejść: 24