Praca w instytucjach Unii Europejskiej

Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko eksperta: Political Affairs Officer (VN 003/2018) do zespołu Specjalnego Przedstawiciela UE w Kosowie

Europejska Służba Działań Zewnętrznych poinformowała o naborze kandydatów na  stanowisko eksperta:  Political Affairs Officer (VN 003/2018)  do zespołu Specjalnego Przedstawiciela UE w Kosowie

Annex 1 oraz Annex 2 opublikowano na stronie http://www.msz.gov.pl/pl/polityka_zagraniczna/kariera_organizacje_miedzynarodowe/zatrudnienie_w_instytucjach_ue/eksperci_narodowi/eksperci_narodowi.

Zgodnie z dokumentem „ Procedurami delegowania ekspertów narodowych do pracy w strukturach Unii Europejskiej” w przypadku ekspertów narodowych, kandydatów zgłaszają ich pracodawcy.

Termin zgłoszenia kandydata przez pracodawcę do Sekretarza Komitetu do Spraw Europejskich upływa  20 sierpnia  2018 r. do godz. 10.00
W przypadku resortów o złożonej strukturze organizacyjnej zgłoszenie kandydata powinno odbywać się za pośrednictwem instytucji nadzorującej.

Do zgłoszenia kandydata przez pracodawcę należy dołączyć:

- Formularz zgłoszeniowy (Annex 2)

- Życiorys w formie skróconej w języku polskim. UWAGA:   W życiorysie w formie skróconej należy uwzględnić:

  1.   nazwę stanowiska/stanowisk wraz numerem, o które kandydat się ubiega,
  2.  imię i nazwisko,
  3.  przebieg kariery zawodowej.

W życiorysie w formie skróconej  nie należy zamieszczać zdjęcia kandydata, jak również dodatkowych informacji.

-Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Zgłoszenie od pracodawcy, jak również wymagane dokumenty - wymienione w ogłoszeniu, należy przesłać do Sekretarza Komitetu do Spraw Europejskich pocztą (na adres Ministerstwa Spraw Zagranicznych).

Ponadto, ww. komplet dokumentów, należy także przesłać w wersji elektronicznej jednocześnie na adres: ekspercinarodowi@msz.gov.pl  i irena.redlinska@msz.gov.pl

 

Data publikacji : 06.08.2018

Rejestr zmian
Autor : Katarzyna Mazurek
Osoba publikująca: Beata Żmijewska
Centrum Informacyjne Rządu

liczba wejść: 19