Praca w instytucjach Unii Europejskiej

Wydłużenie terminu naboru kandydatów na stanowisko eksperta narodowego (w formule COST-FREE): SNE - covering Security/Counterterrorism issues w Delegaturze UE w Egipcie

Europejska Służba Działań Zewnętrznych PRZEDŁUZYŁA TERMIN NABORU kandydatów na stanowisko eksperta narodowego (w formule COST-FREE): SNE - covering Security/Counterterrorism issues w Delegaturze UE w Egipcie

Opis  stanowiska opublikowano na stronie: https://www.msz.gov.pl/pl/polityka_zagraniczna/kariera_organizacje_miedzynarodowe/zatrudnienie_w_instytucjach_ue/eksperci_narodowi/eksperci_narodowi. Szczegółowy zakres obowiązków zostanie określony na etapie późniejszym.  

W zakresie zasad oddelegowania na stanowisko eksperta narodowego obowiązuje Decyzja Wysokiego Przedstawiciela UE do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa z 04.02.2014 ws. zasad delegowania na stanowiska ekspertów narodowych do ESDZ. Dokument w załączeniu. Uwaga: na stanowisko eksperta narodowego (SNE) w ESDZ wymagane jest posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa na poziomie minimum EU SECRET/SECRET UE.

W przypadku oddelegowania eksperta narodowego w tzw. formule cost free całkowite koszty delegowania eksperta pokrywa instytucja macierzysta, w tym: wynagrodzenie, ubezpieczenie społeczne i emerytalne, świadczenia zdrowotne, koszty wyżywienia, koszty zakwaterowania, koszty przesiedlenia, koszty podróży.

Zgodnie z  dokumentem „Procedury delegowania ekspertów narodowych do pracy w strukturach Unii Europejskiej” w przypadku ekspertów narodowych, kandydatów zgłaszają ich pracodawcy.

Termin zgłoszenia kandydata przez pracodawcę do Sekretarza Komitetu do Spraw Europejskich upływa   3 września  2018 r. 
W przypadku resortów o złożonej strukturze organizacyjnej zgłoszenie kandydata powinno odbywać się za pośrednictwem instytucji nadzorującej.

Do zgłoszenia kandydata przez pracodawcę należy dołączyć:

1.Życiorys kandydata w języku angielskim lub francuskim (pdf lub word) w formacie europass (http://europass.cedefop.europa.eu/en/documents/curriculum-  vitae) ze wskazaniem Delegatury UE.

2. Życiorys w formie skróconej w języku polskim. UWAGA:   W życiorysie w formie skróconej należy uwzględnić:

1.  nazwę stanowiska/stanowisk wraz numerem, o które kandydat się ubiega,

2. imię i nazwisko,

3. przebieg kariery zawodowej.

W życiorysie w formie skróconej  nie należy zamieszczać zdjęcia kandydata, jak również dodatkowych informacji.

3. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Zgłoszenie od pracodawcy, jak również wymagane dokumenty - wymienione w ogłoszeniu, należy przesłać do Sekretarza Komitetu do Spraw Europejskich pocztą (na adres Ministerstwa Spraw Zagranicznych).

Ponadto, ww. komplet dokumentów, należy także przesłać w wersji elektronicznej jednocześnie na adres: ekspercinarodowi@msz.gov.pl  i irena.redlinska@msz.gov.pl

Data publikacji : 26.07.2018

Rejestr zmian
Autor : Irena Redlińska
Osoba publikująca: Agnieszka Kowalska
Centrum Informacyjne Rządu

liczba wejść: 34