Praca w instytucjach Unii Europejskiej

Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowiska ekspertów narodowych (SNE) w Dyrekcjach Generalnych

Komisja Europejska ogłosiła nabór kandydatów na stanowiska ekspertów narodowych (SNE) w Dyrekcjach Generalnych ds.:

- Budżetu (BUDG) - 1  stanowisko w Wydziale B - 3 - 002;
- Sieci Komunikacyjnych, Treści i Technologii (CNECT) - 2  stanowiska w Wydziale B – 1, F – 2;
- Komunikacji Społecznej (COMM) - 1  stanowisko w Wydziale  D -1;
- Edukacji, Młodzieży, Sportu i Kultury (EAC) - 1  stanowisko w Wydziale  A-4;
- Stabilności Finansowej, Usług Finansowych i Unii Rynków Kapitałowych (FISMA)  - 2  stanowiska  w Wydziale C – 4, D -1;
- Badań Naukowych i Innowacji (RTD) - 1 stanowisko  w Wydziale F -1;
- Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności (SANTE) – 2  stanowiska w Wydziale B – 4 (w formule COST-FREE), C -3;
- Podatków i Unii Celnej (TAXUD) - 1 stanowisko w Wydziale E -4;

oraz w:

- Eurostacie (ESTAT) - 1 stanowisko w Wydziale D -2;
- Europejskim Urzędzie ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) - 1  stanowisko w Wydziale B -2.

Opisy stanowisk opublikowano na stronie: https://www.msz.gov.pl/pl/polityka_zagraniczna/kariera_organizacje_miedzynarodowe/zatrudnienie_w_instytucjach_ue/eksperci_narodowi/eksperci_narodowi

W sprawie zasad oddelegowania na stanowisko eksperta narodowego do Komisji Europejskiej obowiązuje Decyzja Komisji Europejskiej C(2008) 6866. http://www.msz.gov.pl/resource/64fe86b5-b13b-4b7f-b1aa-b0e8ba69bf0b:JCR

W przypadku oddelegowania eksperta narodowego w tzw. formule cost free całkowite koszty delegowania eksperta pokrywa instytucja macierzysta, w tym: wynagrodzenie, ubezpieczenie społeczne i emerytalne, świadczenia zdrowotne, koszty wyżywienia, koszty zakwaterowania, koszty przesiedlenia, koszty podróży.

Zgodnie z dokumentem „ Procedurami delegowania ekspertów narodowych do pracy w strukturach Unii Europejskiej” w przypadku ekspertów narodowych, kandydatów zgłaszają ich pracodawcy.

Termin zgłoszenia kandydata przez pracodawcę do Sekretarza Komitetu do Spraw Europejskich upływa  12 WRZEŚNIA 2018 r. 
W przypadku resortów o złożonej strukturze organizacyjnej zgłoszenie kandydata powinno odbywać się za pośrednictwem instytucji nadzorującej.

Do zgłoszenia kandydata przez pracodawcę należy dołączyć:
1). Życiorys kandydata w języku angielskim, francuskim lub niemieckim w formacie europejskim, którego format zamieszczono na stronie internetowej: http://europass.cedefop.europa.eu/en/home
w życiorysie kandydat powinien wskazać stanowisko, o które się ubiega, np. DG REGIO H-1; ewentualnie może być dołączony list motywacyjny.
2). Życiorys w formie skróconej w języku polskim. UWAGA:   W życiorysie w formie skróconej należy uwzględnić:
1.  nazwę stanowiska/stanowisk wraz numerem, o które kandydat się ubiega,
2. imię i nazwisko,
3. przebieg kariery zawodowej.   
W życiorysie w formie skróconej  nie należy zamieszczać zdjęcia kandydata, jak również dodatkowych informacji.
3). Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Zgłoszenie od pracodawcy, jak również wymagane dokumenty - wymienione w ogłoszeniu, należy przesłać do Sekretarza Komitetu do Spraw Europejskich pocztą (na adres Ministerstwa Spraw Zagranicznych).

Ponadto, ww. komplet dokumentów, należy także przesłać w wersji elektronicznej jednocześnie na adres: ekspercinarodowi@msz.gov.pl  i irena.redlinska@msz.gov.pl

Data publikacji : 26.07.2018

Rejestr zmian
Autor : Irena Redlińska
Osoba publikująca: Agnieszka Kowalska
Centrum Informacyjne Rządu

liczba wejść: 51