Praca w instytucjach Unii Europejskiej

Ogłoszenie o otwarciu procedury rekrutacyjnej OBWE na stanowisko delegowane: Adviser on Cybercrime (S6/2018)

Ministerstwo Spraw Zagranicznych uprzejmie informuje o otwarciu procedury rekrutacyjnej OBWE na stanowisko delegowane:

Adviser on Cybercrime (S6/2018)

Termin zgłoszeń kandydatów mija 30 września br.

Delegowana osoba powinna pozostać w płatnym stosunku zatrudnienia w kraju. Nie będzie uprawiona ani do wynagrodzenia, ani do ubezpieczenia społecznego i medycznego z Rady Europy. Będzie natomiast uprawniona do tzw. świadczenia przesiedleniowego i kosztów podróży (patrz art. 23 Rez. (2012) 2 Komitetu Ministrów).

Zgodnie z systemem przyjmowania zgłoszeń przez RE, mogą one być składane w języku francuskim lub angielskim na stronie internetowej RE – przy tej ofercie, w terminie do dnia 30 września 2018 r. W przypadku wpłynięcia zgłoszenia obywatela polskiego, Stałe Przedstawicielstwo RP przy Radzie Europy w Strasburgu otrzyma z Sekretariatu RE stosowną informację i prośbę o potwierdzenie zgody rządu polskiego na daną kandydaturę.

Szczegóły dotyczące wymagań na ww. stanowisku oraz procedury rekrutacyjnej znajdują się na stronie internetowej Rady Europy

MSZ prosi o przesłanie informacji o dokonanym zgłoszeniu na adres: kandydaci@msz.gov.pl z nazwą stanowiska i organizacji w tytule wiadomości. Przesłanie zgłoszenia będzie równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych koniecznych w procedurze konkursowej na dane stanowisko.

Data publikacji : 16.07.2018

Rejestr zmian
Autor : Irena Redlińska
Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Osoba publikująca: Beata Żmijewska
Centrum Informacyjne Rządu

liczba wejść: 83