Praca w instytucjach Unii Europejskiej

Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko eksperta narodowego w Delegaturze UE w Wiedniu

Europejska Służba Działań Zewnętrznych prowadzi nabór kandydatów na stanowisko eksperta narodowego w Delegaturze UE w Wiedniu  

Opis stanowiska:  SNE – Counsellor (Economic and Environmental Dimension; Western Balkans; Migration); nr: 153062 opublikowano na stronie http://www.msz.gov.pl/pl/polityka_zagraniczna/kariera_organizacje_miedzynarodowe/zatrudnienie_w_instytucjach_ue/eksperci_narodowi/eksperci_narodowi.

W zakresie zasad oddelegowania na ww. stanowisko eksperta narodowego obowiązuje Decyzja Wysokiego Przedstawiciela UE do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa z 04.02.2014 ws. zasad delegowania na stanowiska ekspertów narodowych do ESDZ. Uwaga: Na stanowisko eksperta narodowego (SNE) w ESDZ wymagane jest posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa na poziomie minimum EU SECRET/SECRET UE (dokładny poziom dokumentu poświadczenia bezpieczeństwa określany jest na etapie przyjęcia kandydata na stanowisko eksperta narodowego). Przewidywane rozmowy z kandydatem: wrzesień br.

Zgodnie z dokumentem „ Procedurami delegowania ekspertów narodowych do pracy w strukturach Unii Europejskiej” w przypadku ekspertów narodowych, kandydatów zgłaszają ich pracodawcy.

Termin zgłoszenia kandydata przez pracodawcę do Sekretarza Komitetu do Spraw Europejskich upływa 14 sierpnia 2018 r. 
W przypadku resortów o złożonej strukturze organizacyjnej zgłoszenie kandydata powinno odbywać się za pośrednictwem instytucji nadzorującej.

Do zgłoszenia kandydata przez pracodawcę należy dołączyć:

- życiorys kandydata w języku angielskim lub francuskim (pdf lub word) w formacie europejskim (http://europass.cedefop.europa.eu/en/documents/curriculum-vitae) życiorysie kandydat powinien wskazać stanowisko, o które się ubiega

- życiorys w formie skróconej w języku polskim. UWAGA:   W życiorysie w formie skróconej należy uwzględnić:
1.  nazwę stanowiska/stanowisk wraz numerem, o które kandydat się ubiega,
2. imię i nazwisko,
3. przebieg kariery zawodowej.
W życiorysie w formie skróconej  nie należy zamieszczać zdjęcia kandydata, jak również dodatkowych informacji.

- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Zgłoszenie od pracodawcy, jak również wymagane dokumenty - wymienione w ogłoszeniu, należy przesłać do Sekretarza Komitetu do Spraw Europejskich pocztą (na adres Ministerstwa Spraw Zagranicznych).

Ponadto, ww. komplet dokumentów, należy także przesłać w wersji elektronicznej jednocześnie na adres: ekspercinarodowi@msz.gov.pl  i irena.redlinska@msz.gov.pl

Data publikacji : 13.07.2018

Rejestr zmian
Autor : Irena Redlińska
Osoba publikująca: Beata Żmijewska
Centrum Informacyjne Rządu

liczba wejść: 16