Praca w instytucjach Unii Europejskiej

Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowiska ekspertów narodowych (ERCEA/SNE/167/2018)

Agencja Wykonawcza Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych(ERCEA) prowadzi nabór kandydatów na stanowiska ekspertów narodowych  (ERCEA/SNE/167/2018).

Obszary (stanowiska):

1. Neuroscience

2. Ecology and/or evolutionary biology

3. Human geography and/or environmental social sciences

4. Demography and/or linguistics

5. Condensed matter physics

6. Computer Science and informatics

7. Management and analysis of scientific evaluation and peer review processes

Dokument: Call for Expression of Interest opublikowano na stronie http://www.msz.gov.pl/pl/polityka_zagraniczna/kariera_organizacje_miedzynarodowe/zatrudnienie_w_instytucjach_ue/eksperci_narodowi/eksperci_narodowi.

Zgodnie z dokumentem „ Procedurami delegowania ekspertów narodowych do pracy w strukturach Unii Europejskiej” w przypadku ekspertów narodowych, kandydatów zgłaszają ich pracodawcy.

Termin zgłoszenia kandydata przez pracodawcę do Sekretarza Komitetu do Spraw Europejskich upływa 26 czerwca  2018 r.
W przypadku resortów o złożonej strukturze organizacyjnej zgłoszenie kandydata powinno odbywać się za pośrednictwem instytucji nadzorującej.

Do zgłoszenia kandydata przez pracodawcę należy dołączyć:

 1. Dokumenty wymagane przez Agencje ERCEA (info. w załączonym opisie stanowiska w pkt. Submission of applications)
 2. Życiorys w formie skróconej w języku polskim. UWAGA:   W życiorysie w formie skróconej należy uwzględnić:
  1.  nazwę stanowiska/stanowisk wraz numerem, o które kandydat się ubiega,
  2. imię i nazwisko,
  3. przebieg kariery zawodowej.
  W życiorysie w formie skróconej  nie należy zamieszczać zdjęcia kandydata, jak również dodatkowych informacji.
 3.  Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Zgłoszenie od pracodawcy, jak również wymagane dokumenty - wymienione w ogłoszeniu, należy przesłać do Sekretarza Komitetu do Spraw Europejskich pocztą (na adres Ministerstwa Spraw Zagranicznych).

Ponadto, ww. komplet dokumentów, należy także przesłać w wersji elektronicznej jednocześnie na adres: ekspercinarodowi@msz.gov.pl  i irena.redlinska@msz.gov.pl

 

 

Data publikacji : 12.06.2018

Rejestr zmian
Autor : Irena Redlińska
Osoba publikująca: Beata Żmijewska
Centrum Informacyjne Rządu

liczba wejść: 30