Praca w instytucjach Unii Europejskiej

Nabór kandydatów na stanowisko eksperta narodowego: Operational Expert

Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej (FRONTEX) ogłosiła nabór kandydatów na stanowisko eksperta narodowego: Operational Expert

Recruitment procedure no:

SNE/2018/07

Post Title:

Operational Expert

Informacja dostępna jest także na stronie FRONTEX: https://frontex.europa.eu/about-frontex/careers/seconded-national-experts/. Na ww. stanowisko wymagane jest poświadczenie posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa na poziomie minimum EU CONFIDENTIAL (CONFIDENTIAL UE); poświadczenie należy dołączyć do dokumentów aplikacyjnych. Oddelegowanie na okres 3 lat (z możliwością przedłużenia).

Zgodnie z dokumentem „ Procedurami delegowania ekspertów narodowych do pracy w strukturach Unii Europejskiej” w przypadku ekspertów narodowych, kandydatów zgłaszają ich pracodawcy.

Termin zgłoszenia kandydata przez pracodawcę do Sekretarza Komitetu do Spraw Europejskich upływa  4 czerwca  2018 r. 
W przypadku resortów o złożonej strukturze organizacyjnej zgłoszenie kandydata powinno odbywać się za pośrednictwem instytucji nadzorującej.

Do ww. zgłoszenia przez pracodawcę należy dołączyć:

1). DOKUMENTY WYMAGANE PRZEZ FRONTEX W ZWIĄZKU Z NABOREM

2). Życiorys w formie skróconej w języku polskim. UWAGA:   W życiorysie w formie skróconej należy uwzględnić:

  1.   nazwę stanowiska/stanowisk wraz numerem, o które kandydat się ubiega,
    2. imię i nazwisko,
    3. przebieg kariery zawodowej.
    W życiorysie w formie skróconej  nie należy zamieszczać zdjęcia kandydata, jak również dodatkowych informacji.

3). Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Zgłoszenie od pracodawcy, jak również wymagane dokumenty - wymienione w ogłoszeniu, należy przesłać do Sekretarza Komitetu do Spraw Europejskich pocztą (na adres Ministerstwa Spraw Zagranicznych).

Ponadto, ww. komplet dokumentów, należy także przesłać w wersji elektronicznej jednocześnie na adres: ekspercinarodowi@msz.gov.pl  i irena.redlinska@msz.gov.pl

 

Data publikacji : 14.05.2018

Rejestr zmian
Autor : Irena Redlińska
Osoba publikująca: Beata Żmijewska
Centrum Informacyjne Rządu

liczba wejść: 30