Praca w instytucjach Unii Europejskiej

Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko eksperta/stanowisko kontraktowe EUSR Senior Advisor - Head of Political Section w Biurze Specjalnego Przedstawiciela UE w Bośni i Hercegowinie

Europejska Służba Działań Zewnętrznych prowadzi nabór kandydatów na stanowisko eksperta/stanowisko kontraktowe EUSR Senior Advisor - Head of Political Section w Biurze Specjalnego Przedstawiciela UE w Bośni i Hercegowinie

Opis stanowiska jest opublikowano na stronie http://www.msz.gov.pl/pl/polityka_zagraniczna/kariera_organizacje_miedzynarodowe/zatrudnienie_w_instytucjach_ue/eksperci_narodowi/eksperci_narodowi. Informacje dot. naboru można uzyskać: ekspercinarodowi@msz.gov.pl;  irena.redlinska@msz.gov.pl

Na ww. stanowisko  wymagane jest posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa na poziomie EU SECRET  lub poziomie równoważnym.

Zgodnie z dokumentem „ Procedurami delegowania ekspertów narodowych do pracy w strukturach Unii Europejskiej” w przypadku ekspertów narodowych, kandydatów zgłaszają ich pracodawcy. Dokument w załączeniu.

Termin zgłoszenia kandydata przez pracodawcę do Sekretarza Komitetu do Spraw Europejskich upływa 21 marca 2018 r.
W przypadku resortów o złożonej strukturze organizacyjnej zgłoszenie kandydata powinno odbywać się za pośrednictwem instytucji nadzorującej.

Do zgłoszenia kandydata przez pracodawcę należy dołączyć:

- Dokumenty wymagane przez ESDZ (formularz zgłoszeniowy (Annex 2) oraz  szczegółowy życiorys z informacjami nt. przebiegu ścieżki zawodowej oraz znajomości języków obcych),

-  Życiorys w formie skróconej w języku polskim. UWAGA:   W życiorysie w formie skróconej należy uwzględnić:

  1.   nazwę stanowiska/stanowisk wraz numerem, o które kandydat się ubiega,
  2.  imię i nazwisko,
  3.  przebieg kariery zawodowej.

W życiorysie w formie skróconej  nie należy zamieszczać zdjęcia kandydata, jak również dodatkowych informacji.

-  Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Zgłoszenie od pracodawcy, jak również wymagane dokumenty - wymienione w ogłoszeniu, należy przesłać do Sekretarza Komitetu do Spraw Europejskich pocztą (na adres Ministerstwa Spraw Zagranicznych).

Ponadto, ww. komplet dokumentów, należy także przesłać w wersji elektronicznej jednocześnie na adres: ekspercinarodowi@msz.gov.pl  i irena.redlinska@msz.gov.pl

 

Data publikacji : 16.03.2018

Rejestr zmian
Autor : Irena Redlińska
Osoba publikująca: Beata Żmijewska
Centrum Informacyjne Rządu

liczba wejść: 95