Praca w instytucjach Unii Europejskiej

Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko Pracownika ds. Projektów na Bałkanach Zachodnich

Europejski Fundusz na rzecz Demokracji (EED) prowadzi nabór kandydatów na stanowisko Pracownika ds. Projektów na Bałkanach Zachodnich.  Termin zgłaszania mija 18.01.2018 r.

Oferta skierowana jest do osób posiadających wykształcenie wyższe magisterskie, a także minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe w dziedzinie wspierania demokracji. Kandydaci powinni wykazywać się szeroką wiedzą w zakresie kwestii politycznych na obszarze Bałkanów Zachodnich, a także doświadczeniem w prowadzeniu programów i projektów dot. demokratyzacji. Wymagana jest dobra znajomość języka serbskiego oraz mile widziana znajomość innych języków używanych w regionie.   

Wybrany kandydat zostanie zatrudniony w Sekretariacie EED w Brukseli na okres 1 roku z możliwością przedłużenia kontraktu.  

Szczegółowy opis stanowiska, wymagań oraz procedury rekrutacyjnej znajduje się w ogłoszeniu dostępnym na stronie www.democracyendowment.eu .

Kandydaci proszeni są o dokonanie zgłoszenia poprzez stronę internetową EED oraz dodatkowe przesłanie jej na adres: vacancies@democracyendowment.eu do dnia 18 stycznia 2018 r. do godz. 12:00.

Jednocześnie uprzejmie prosimy o przekazanie informacji o przesłaniu aplikacji na adres: kandydaci@msz.gov.pl z nazwą organizacji i stanowiska w tytule wiadomości.

Link do ogłoszenia na stronie msz: http://www.msz.gov.pl/pl/polityka_zagraniczna/kariera_organizacje_miedzynarodowe/zatrudnienie_w_org_miedzynarodowych/aktualne_ogloszenia/nabor_kandydatow_na_stanowisko_pracownika_ds__projektow_na_balkanach_zachodnich_w_europejskim_funduszu_na_rzecz_demokracji__eed_

Data publikacji 27 grudnia 2017, 14:00

Rejestr zmian
Autor: Joanna Sołtys
Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Osoba publikująca: Beata Żmijewska
Centrum Informacyjne Rządu

liczba wejść: 53