Praca w instytucjach Unii Europejskiej

Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowiska ekspertów narodowych (w tym w formule cost-free) w Dyrekcjach Generalnych

Komisja Europejska ogłosiła nabór kandydatów na stanowiska ekspertów narodowych (w tym w formule cost-free) w Dyrekcjach Generalnych ds.:

- Działań w dziedzinie Klimatu (CLIMA) - 1 stanowisko  w Wydziale B – 3.

- Współpracy Międzynarodowej i Rozwoju (DEVCO) - 2 stanowiska w Wydziale  B - 1 (cost-free); D – 4.

- Prowadzonych przez UE Operacji Ochrony Ludności i Pomocy Humanitarnej (ECHO) - 1  stanowiska w Wydziale A – 3.

- Rynku Wewnętrznego, Przemysłu (GROW) )  - 1  stanowisko  w Wydziale I – 4.

- Podatków i Unii Celnej (TAXUD) - 1 stanowisko  w Wydziale B - 2.

Opisy stanowisk opublikowano na stronie: http://www.msz.gov.pl/pl/polityka_zagraniczna/kariera_organizacje_miedzynarodowe/zatrudnienie_w_instytucjach_ue/eksperci_narodowi/eksperci_narodowi.
W sprawie zasad oddelegowania na stanowisko eksperta narodowego do Komisji Europejskiej obowiązuje Decyzja Komisji Europejskiej C(2008) 6866.  

W przypadku oddelegowania eksperta narodowego w tzw. formule cost free całkowite koszty delegowania eksperta pokrywa instytucja macierzysta, w tym: wynagrodzenie, ubezpieczenie społeczne i emerytalne, świadczenia zdrowotne, koszty wyżywienia, koszty zakwaterowania, koszty przesiedlenia, koszty podróży.

Zgodnie z dokumentem „ Procedurami delegowania ekspertów narodowych do pracy w strukturach Unii Europejskiej” w przypadku ekspertów narodowych, kandydatów zgłaszają ich pracodawcy. Dokument w załączeniu.

Termin zgłoszenia kandydata przez pracodawcę do Sekretarza Komitetu do Spraw Europejskich upływa  14   lutego 2018 r. 
W przypadku resortów o złożonej strukturze organizacyjnej zgłoszenie kandydata powinno odbywać się za pośrednictwem instytucji nadzorującej.

Do zgłoszenia kandydata przez pracodawcę należy dołączyć:
1.   Życiorys kandydata w języku angielskim, francuskim lub niemieckim w formacie europejskim, którego format zamieszczono na stronie internetowej: http://europass.cedefop.europa.eu/en/home
w życiorysie kandydat powinien wskazać stanowisko, o które się ubiega, np. DG REGIO H-1; ewentualnie może być dołączony list motywacyjny.
2.  Życiorys w formie skróconej w języku polskim (obejmujący tylko : imię i nazwisko oraz przebieg kariery zawodowej, BEZ zdjęcia kandydata oraz innych informacji).
3.  Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Zgłoszenie od pracodawcy, jak również wymagane dokumenty - wymienione w ogłoszeniu, należy przesłać do Sekretarza Komitetu do Spraw Europejskich pocztą (na adres Ministerstwa Spraw Zagranicznych).

Ponadto, ww. komplet dokumentów, należy także przesłać w wersji elektronicznej jednocześnie na adres: ekspercinarodowi@msz.gov.pl  i irena.redlinska@msz.gov.pl

 

Data publikacji 14 grudnia 2017, 15:00

Rejestr zmian
Autor: Irena Redlińska
Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Osoba publikująca: Agnieszka Kowalska
Centrum Informacyjne Rządu

liczba wejść: 66