Praca w instytucjach Unii Europejskiej

Ogloszenie o naborze kandydatów na stanowisko eksperta narodowego (ekspert ds. Wiedzy i technologii)

Wspólne Przedsięwzięcie ECSEL (ECSEL Joint Undertaking) prowadzi nabór kandydatów na stanowisko eksperta narodowego (ekspert ds. Wiedzy i technologii)

Dokumenty dot. naboru na stanowisko: Knowledge and Technology Officer (ECSEL-05-SNE-KS) oraz dokument ,,Procedury delegowania ekspertów narodowych do pracy w strukturach Unii Europejskiej " opublikowano na stronie: http://www.msz.gov.pl/pl/polityka_zagraniczna/kariera_organizacje_miedzynarodowe/zatrudnienie_w_instytucjach_ue/eksperci_narodowi/eksperci_narodowi.

Zgodnie z  dokumentem „ Procedurami delegowania ekspertów narodowych do pracy w strukturach Unii Europejskiej” w przypadku ekspertów narodowych, kandydatów zgłaszają ich pracodawcy.

Termin zgłoszenia kandydata przez pracodawcę do Sekretarza Komitetu do Spraw Europejskich upływa  6   lutego  2018 r.
W przypadku resortów o złożonej strukturze organizacyjnej zgłoszenie kandydata powinno odbywać się za pośrednictwem instytucji nadzorującej.

Do zgłoszenia kandydata przez pracodawcę należy dołączyć:
- dokumenty wyszczególnione w VACANCY NOTICE, w pkt.3. Application procedure
- życiorys w formie skróconej (obejmujący tylko  imię i nazwisko oraz przebieg kariery zawodowej, BEZ zdjęcia kandydata i innych informacji)
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Zgłoszenie od pracodawcy, jak również wymagane dokumenty - wymienione w ogłoszeniu, należy przesłać do Sekretarza Komitetu do Spraw Europejskich pocztą (na adres Ministerstwa Spraw Zagranicznych).

Ponadto, ww. komplet dokumentów, należy także przesłać w wersji elektronicznej jednocześnie na adres: ekspercinarodowi@msz.gov.pl  i irena.redlinska@msz.gov.pl

Data publikacji 7 grudnia 2017, 11:00

Rejestr zmian
Autor: Irena Redlińska
Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Osoba publikująca: Agnieszka Kowalska
Centrum Informacyjne Rządu

liczba wejść: 75