Praca w instytucjach Unii Europejskiej

Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko eksperta narodowego w Dyrekcji 2 ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii

Sekretariat Generalny Rady UE ogłosił nabór kandydatów na stanowisko eksperta narodowego (w formule COST-FREE) w Dyrekcji 2 ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii

Opis stanowiska (Ref.: END/7/2017 (6269) oraz informacje dotyczące naboru w załączeniu (Zał. 1 i Annex END).  

W przypadku oddelegowania eksperta narodowego w tzw. formule cost free całkowite koszty delegowania eksperta pokrywa instytucja macierzysta, w tym: wynagrodzenie, ubezpieczenie społeczne i emerytalne, świadczenia zdrowotne, koszty wyżywienia, koszty zakwaterowania, koszty przesiedlenia, koszty podróży.

Zgodnie z dokumentem „ Procedurami delegowania ekspertów narodowych do pracy w strukturach Unii Europejskiej” w przypadku ekspertów narodowych, kandydatów zgłaszają ich pracodawcy.

W zał.: dokument ,,Procedury delegowania ekspertów narodowych do pracy w strukturach Unii Europejskiej " .

Termin zgłoszenia kandydata przez pracodawcę do Sekretarza Komitetu do Spraw Europejskich upływa 20 października 2017 r.
W przypadku resortów o złożonej strukturze organizacyjnej zgłoszenie kandydata powinno odbywać się za pośrednictwem instytucji nadzorującej.

Do ww. zgłoszenia kandydata przez pracodawcę należy dołączyć:

  • Dokumenty wymagane przez Sekretariat GR UE w związku z naborem ( informacje w Zał. 1)
  • Życiorys w formie skróconej w języku polskim (obejmujący tylko : imię i nazwisko oraz przebieg kariery zawodowej, BEZ zdjęcia kandydata oraz dodatkowych informacji)
  • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Zgłoszenie od pracodawcy, jak również wymagane dokumenty - wymienione w ogłoszeniu, należy przesłać do Sekretarza Komitetu do Spraw Europejskich pocztą (na adres Ministerstwa Spraw Zagranicznych).

Ponadto, ww. komplet dokumentów, należy także przesłać w wersji elektronicznej jednocześnie na adres: ekspercinarodowi@msz.gov.pl  i irena.redlinska@msz.gov.pl

Data publikacji 6 października 2017, 11:00

Rejestr zmian
Autor: Irena Redlińska
Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Osoba publikująca: Beata Żmijewska
Centrum Informacyjne Rządu

liczba wejść: 44