Praca w instytucjach Unii Europejskiej

Ogłoszenie o nanorze kandydatów na stanowisko eksperta narodowego w Dyrektoriacie A - Legislative planning, relations with institutions and civil society

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny ogłosił konkurs na stanowisko eksperta narodowego w Dyrektoriacie  A - Legislative planning, relations with institutions and civil society

Opis stanowiska (nr: CESE/END/REL/03/17) oraz dodatkowe informacje w załączonych dokumentach.  

Zgodnie z dokumentem „ Procedurami delegowania ekspertów narodowych do pracy w strukturach Unii Europejskiej” w przypadku ekspertów narodowych, kandydatów zgłaszają ich pracodawcy.

Termin zgłoszenia kandydata przez pracodawcę do Sekretarza Komitetu do Spraw Europejskich upływa  20 PAŹDZIERNIKA 2017 r. 

W przypadku resortów o złożonej strukturze organizacyjnej zgłoszenie kandydata powinno odbywać się za pośrednictwem instytucji nadzorującej.

Do zgłoszenia kandydata przez pracodawcę należy dołączyć:

1.   DOKUMENTY WYMAGANE PRZEZ EKE-S

2.  Życiorys w formie skróconej (obejmujący tylko : imię i nazwisko oraz przebieg kariery zawodowej, BEZ zdjęcia kandydata oraz innych informacji).

3.  Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Zgłoszenie od pracodawcy, jak również wymagane dokumenty - wymienione w ogłoszeniu, należy przesłać do Sekretarza Komitetu do Spraw Europejskich pocztą (na adres Ministerstwa Spraw Zagranicznych).

Ponadto, ww. komplet dokumentów, należy także przesłać w wersji elektronicznej jednocześnie na adres: ekspercinarodowi@msz.gov.pl  i irena.redlinska@msz.gov.pl

 

Data publikacji 4 października 2017, 14:00

Rejestr zmian
Autor: Irena Redlińska
Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Osoba publikująca: Beata Żmijewska
Centrum Informacyjne Rządu

liczba wejść: 38