Praca w instytucjach Unii Europejskiej

Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko eksperta narodowego w zakresie cyber issues

Sekretariat Generalny Rady UE ogłosił nabór kandydatów na stanowisko eksperta narodowego w zakresie cyber issues

Opis stanowiska (Ref.: END/6/2017 (3239), Dyrektoriat 2: Justice) oraz informacje dotyczące naboru w załączeniu (Zał. 1 i Zał. 2).  

Zgodnie z dokumentem „ Procedurami delegowania ekspertów narodowych do pracy w strukturach Unii Europejskiej” w przypadku ekspertów narodowych, kandydatów zgłaszają ich pracodawcy.

W zał.: dokument ,,Procedury delegowania ekspertów narodowych do pracy w strukturach Unii Europejskiej " .

Termin zgłoszenia kandydata przez pracodawcę do Sekretarza Komitetu do Spraw Europejskich upływa 20 października 2017 r.  

Do ww. zgłoszenia kandydata przez pracodawcę należy dołączyć:

  • list motywacyjny i szczegółowy życiorys kandydata w języku angielskim ( inf. w Zał. 1)
  • życiorys w formie skróconej w języku polskim (obejmujący tylko : imię i nazwisko oraz przebieg kariery zawodowej, BEZ zdjęcia kandydata oraz dodatkowych informacji)
  • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Zgłoszenie od pracodawcy, jak również wymagane dokumenty - wymienione w ogłoszeniu, należy przesłać do Sekretarza Komitetu do Spraw Europejskich pocztą (na adres Ministerstwa Spraw Zagranicznych).

Ponadto, ww. komplet dokumentów, należy także przesłać w wersji elektronicznej jednocześnie na adres: ekspercinarodowi@msz.gov.pl  i irena.redlinska@msz.gov.pl

 

Data publikacji 4 października 2017, 12:00

Rejestr zmian
Autor: Irena Redlińska
Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Osoba publikująca: Beata Żmijewska
Centrum Informacyjne Rządu

liczba wejść: 31