Praca w instytucjach Unii Europejskiej

Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowiska ekspertów narodowych w Dyrekcjach Generalnych

Komisja Europejska ogłosiła nabór kandydatów na stanowiska ekspertów narodowych w Dyrekcjach Generalnych ds.:

- Konkurencji (COMP) - 3 stanowiska  w Wydziale D-3; E-2; G-5

- Współpracy Międzynarodowej i Rozwoju (DEVCO) - 2 stanowiska w Wydziale A-1; A-3

- Prowadzonych przez UE Operacji Ochrony Ludności i Pomocy Humanitarnej (ECHO) - 2  stanowiska w Wydziale A-1; B-4

- Migracji i Spraw Wewnętrznych (HOME) - 1 stanowisko  w Wydziale B-2

- Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności (SANTE) – 1  stanowisko  w Wydziale C-2

oraz:

- Eurostacie (ESTAT) - 2 stanowiska  w Wydziale E-2; TF-BD

- Wspólne Centrum Badawcze (JRC) - 1  stanowisko w Wydziale B-5

Opisy stanowisk, decyzja Komisji Europejskiej C(2008) 6866 oraz procedury delegowania ekspertów narodowych do pracy w strukturach Unii Europejskiej opublikowano na stronie http://www.msz.gov.pl/pl/polityka_zagraniczna/kariera_organizacje_miedzynarodowe/zatrudnienie_w_instytucjach_ue/eksperci_narodowi/eksperci_narodowi.

W sprawie zasad oddelegowania na stanowisko eksperta narodowego do Komisji Europejskiej obowiązuje Decyzja Komisji Europejskiej C(2008) 6866.  

W przypadku oddelegowania eksperta narodowego w tzw. formule cost free całkowite koszty delegowania eksperta pokrywa instytucja macierzysta, w tym: wynagrodzenie, ubezpieczenie społeczne i emerytalne, świadczenia zdrowotne, koszty wyżywienia, koszty zakwaterowania, koszty przesiedlenia, koszty podróży.

Zgodnie z dokumentem „ Procedurami delegowania ekspertów narodowych do pracy w strukturach Unii Europejskiej” w przypadku ekspertów narodowych, kandydatów zgłaszają ich pracodawcy.

Termin zgłoszenia kandydata przez pracodawcę do Sekretarza Komitetu do Spraw Europejskich upływa  14  listopada  2017 r. 

Do zgłoszenia kandydata przez pracodawcę należy dołączyć:

  • Życiorys kandydata w języku angielskim, francuskim lub niemieckim w formacie europejskim, którego format zamieszczono na stronie internetowej: http://europass.cedefop.europa.eu/en/home
  • w życiorysie kandydat powinien wskazać stanowisko, o które się ubiega, np. DG REGIO H-1; ewentualnie może być dołączony list motywacyjny. Życiorys w formie skróconej (obejmujący tylko : imię i nazwisko oraz przebieg kariery zawodowej, BEZ zdjęcia kandydata oraz innych informacji).
  • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Zgłoszenie od pracodawcy, jak również wymagane dokumenty - wymienione w ogłoszeniu, należy przesłać do Sekretarza Komitetu do Spraw Europejskich pocztą (na adres Ministerstwa Spraw Zagranicznych).

Ponadto, ww. komplet dokumentów, należy także przesłać w wersji elektronicznej

Data publikacji 25 września 2017, 11:00

Rejestr zmian
Autor: Irena Redlińska
Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Osoba publikująca: Beata Żmijewska
Centrum Informacyjne Rządu

liczba wejść: 79