Praca w instytucjach Unii Europejskiej

Nabór kandydatów na stanowisko eksperta w Delegaturze UE w Jordanii

Komisja Europejska ogłosiła nabór kandydatów na stanowisko eksperta (COST-FREE) w Delegaturze UE w Jordanii

Dokumenty dot. naboru na stanowisko: SNE on Private Sector and Trade development expert  (nr: 273524) opublikowano na stronie http://www.msz.gov.pl/pl/polityka_zagraniczna/kariera_organizacje_miedzynarodowe/zatrudnienie_w_instytucjach_ue/eksperci_narodowi/eksperci_narodowi.

W sprawie zasad oddelegowania na ww. stanowisko obowiązuje Decyzja Komisji Europejskiej C(2008) 6866.  

W przypadku oddelegowania eksperta narodowego w tzw. formule cost free całkowite koszty delegowania eksperta pokrywa instytucja macierzysta, w tym: wynagrodzenie, ubezpieczenie społeczne i emerytalne, świadczenia zdrowotne, koszty wyżywienia, koszty zakwaterowania, koszty przesiedlenia, koszty podróży.

Zgodnie z dokumentem „ Procedurami delegowania ekspertów narodowych do pracy w strukturach Unii Europejskiej” w przypadku ekspertów narodowych, kandydatów zgłaszają ich pracodawcy.

Termin zgłoszenia kandydata przez pracodawcę do Sekretarza Komitetu do Spraw Europejskich upływa 20 października  2017 r. 

Do zgłoszenia kandydata przez pracodawcę należy dołączyć:

1.   Życiorys kandydata w języku angielskim lub  francuskim (http://europass.cedefop.europa.eu/en/documents/curriculum-vitae)

2.  Życiorys w formie skróconej (obejmujący tylko : imię i nazwisko oraz przebieg kariery zawodowej, BEZ zdjęcia kandydata oraz innych informacji).

3.  Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Zgłoszenie od pracodawcy, jak również wymagane dokumenty - wymienione w ogłoszeniu, należy przesłać do Sekretarza Komitetu do Spraw Europejskich pocztą (na adres Ministerstwa Spraw Zagranicznych).

Ponadto, ww. komplet dokumentów, należy także przesłać w wersji elektronicznej jednocześnie na adres: ekspercinarodowi@msz.gov.pl  i irena.redlinska@msz.gov.pl

Data publikacji 7 września 2017, 11:00

Rejestr zmian
Autor: Irena Redlińska
Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Osoba publikująca: Beata Żmijewska
Centrum Informacyjne Rządu

liczba wejść: 78