Praca w instytucjach Unii Europejskiej

Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowiska ekspertów narodowych

Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) informuje o prowadzonym naborze kandydatów na stanowiska ekspertów narodowych

Lista stanowisk dostępna jest na stronie http://polskawue.gov.pl.
Więcej informacji:  ekspercinarodowi@msz.gov.pl  i irena.redlinska@msz.gov.pl

Zgodnie z „Procedurami delegowania ekspertów narodowych do pracy w strukturach Unii Europejskiej " w przypadku ekspertów narodowych, kandydatów zgłaszają ich pracodawcy do Sekretarza Komitetu do Spraw Europejskich.

Do ww. zgłoszenia przez pracodawcę należy dołączyć:

  • życiorys kandydata w języku angielskim (życiorys wg wzoru wskazanego na stronie internetowej Agencji)
  • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Zgłoszenie kandydata od pracodawcy oraz wyżej wymienione dokumenty należy przesłać w wersji elektronicznej jednocześnie na adres: ekspercinarodowi@msz.gov.pl  i irena.redlinska@msz.gov.pl

Data publikacji : 06.07.2015

Data modyfikacji : 07.07.2015
Rejestr zmian
Autor : Irena Redlińska, MSZ
Osoba publikująca: Agnieszka Kowalska
Centrum Informacyjne Rządu

liczba wejść: 3323