BIP Rady Ministrów i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

http://bip.kprm.gov.pl/kpr/oswiadczenia-o-stanie-m/kierownictwo-kprm/4653,JOANNA-KOPCINSKA.html
2020-02-29, 11:38

JOANNA KOPCIŃSKA

b. sekretarz stanu

Metadane

Data publikacji : 05.02.2018
Data modyfikacji : 29.11.2019
Podmiot udostępniający informację:
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Joanna Kopcińska sekretarz stanu w KPRM
Osoba udostępniająca informację:
Beata Żmijewska Centrum Informacyjne Rządu
Osoba modyfikująca informację:
Beata Żmijewska

Opcje strony