Kontakt

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

00-583 Warszawa
Al. Ujazdowskie 1/3

tel. 22 694 60 00
faks: 22 625 26 37

www.premier.gov.pl

Dziennik podawczy

al. J. Ch. Szucha 14
działa od poniedziałku do piątku w godz. 8.15-16.15

Centrum Informacyjne Rządu

tel. 22 694 75 28, 694 61 02
faks: 22 840 38 10

Kontakt e-mail:

bip@kprm.gov.pl - przeznaczony do przesyłania pytań dotyczących informacji publicznych od obywateli,
dziennikarze@kprm.gov.pl - przeznaczony wyłącznie dla dziennikarzy,
kontakt@kprm.gov.pl - przeznaczony do przesyłania wszelkich pytań niebędących wnioskami o udostpnienie informacji publicznych, sugestii i propozycji oraz skarg od obywateli.

Data publikacji : 13.03.2008

Data modyfikacji : 28.10.2015
Rejestr zmian
Autor : Beata Żmijewska
Osoba publikująca: Beata Żmijewska
Centrum Informacyjne Rządu

liczba wejść: 69586