Komitet do spraw Pożytku Publicznego

Powołanie Komisji Konkursowej do spraw opiniowania ofert złożonych w edycji 2018 otwartego konkursu ofert w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020

Data publikacji : 07.05.2018

Rejestr zmian
Autor : Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Osoba publikująca: Beata Żmijewska
Centrum Informacyjne Rządu

liczba wejść: 627