Komitet do spraw Pożytku Publicznego

Nowy numer rachunku Funduszu Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego

W związku z wejściem w życie ustawy o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego z dnia 15 września 2017 r. dysponentem Funduszu Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego od dnia 28 października 2017 jest Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Nowy numer rachunku Funduszu, którego posiadaczem jest Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego to: 27 1130 1017 0080 0993 3220 0007

Data publikacji : 07.02.2018

Rejestr zmian
Autor : Filip Paweł
Departament Społeczeństwa Obywatelskiego

Osoba publikująca: Beata Żmijewska
Centrum Informacyjne Rządu

liczba wejść: 817