Rejestr zmian

Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Powrót
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu do spraw Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły
Nazwa Data Stara wartość Nowa wartość

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

16.04.2014 10:00 -

W związku z projektowanym uchyleniem Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły niezbędne będzie zniesienie Pełnomocnika Rządu powołanego w celu zapewnienia realizacji zadań przewidzianych tym Programem.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

16.04.2014 10:00 -

Projekt rozporządzenia przewiduje zniesienie Pełnomocnika Rządu do spraw Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły, którym jest Wojewoda Małopolski oraz zobowiązuje Wojewodę do przedstawienia Radzie Ministrów sprawozdania z działalności Pełnomocnika w 2014 r. W projekcie przewiduje się również zniesienie Komitetu Sterującego Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły, który ciałem opiniodawczo–doradczym Pełnomocnika.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu

16.04.2014 10:00 - MAiC

Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektu

16.04.2014 10:00 - Stanisław Huskowski Sekretarz Stanu

Rodzaj dokumentu

16.04.2014 10:00 - projekty rozporządzeń

Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM

16.04.2014 10:00 - MAiC

Typ dokumentu

16.04.2014 10:00 - D – pozostałe projekty

Tytuł projektu

16.04.2014 10:00 -

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu do spraw Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły


do góry