Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuUD130
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Przewidywanym efektem regulacji jest zwiększenie dostępności leków dla pacjentów i zapewnienie skuteczniejszego monitorowania tej dostępności, a także ograniczenie możliwości wywozu leków z Polski w sytuacji ich braku w naszym kraju lub ograniczonej dostępności. Zmiany te w sposób pośredni korzystnie wpłyną na stan zdrowia pacjentów. Ponadto różne środowiska (przede wszystkim przedstawiciele przemysłu farmaceutycznego) wnioskowały o zmiany poszczególnych przepisów, które mają bezpośredni wpływ na działalność gospodarczą, prowadzoną przez poszczególne rodzaje wnioskujących podmiotów.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Nowelizacja ustawy refundacyjnej ma na celu:
1) zmianę przepisów dotyczących substytucji przepisanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów medycznych na tańsze dla pacjenta ich odpowiedniki oraz określających obowiązek informacyjny w aptece;
2) określenie wprost charakteru cen i marż stosowanych w obrocie przez świadczeniodawców;
3) dokonanie zmiany w programach lekowych i chemioterapii niestandardowej;
4) zmianę przepisów regulujących refundowanie leków oraz środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego sprowadzanych z zagranicy, niezbędnych dla ratowania życia lub zdrowia pacjenta (tzw. import docelowy);
5) zmniejszenie częstotliwości wydawania wykazów refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych;
6) graniczenie zakresu przedkładanych informacji we wnioskach o obniżenie ceny urzędowej i skrócenie okresu ważności decyzji;
7) wprowadzenie przepisów proceduralnych, stwarzających możliwość dokonywania zmian w decyzjach administracyjnych.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMZ
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuIgor Radziewicz-Winnicki Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMZ
Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

do góry