Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuID139
Tytuł

Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020"

Rodzaj dokumentuprojekty innych dokumentów rządowych
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Romowie, jako jedyna mniejszość w Polsce, są zagrożeni wykluczeniem społecznym. Wsparcie tej mniejszości wynika z wewnętrznych i międzynarodowych zobowiązań RP.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020 jest kontynuacją działań podejmowanych przez rząd od 2001 r. w tym szczególnie w ramach Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce na lata 2004-2013. Nowa edycja programu skupia się na czterech obszarach wsparcia podejmowanego na rzecz Romów: edukacji, mieszkalnictwie, pracy i zdrowiu. Wzorem lat ubiegłych za obszar priorytetowy uznano działania podejmowane w sferze edukacji tej grupy.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMAiC
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuStanisław Huskowski Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMAiC
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 7 października 2014 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 08.10.2014
do góry