Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuID138
Tytuł

Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia Krajowego Programu Ochrony Zabytków i Opieki nad Zabytkami na lata 2013 - 2016

Rodzaj dokumentuprojekty innych dokumentów rządowych
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Projekt stanowi wykonanie obowiązku przewidzianego w art. 84 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z późn. zm.). Celem Krajowego Programu Ochrony Zabytków i Opieki nad Zabytkami  jest stworzenie warunków niezbędnych do realizacji zadań ochronnych wynikających z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Krajowy Program jest kluczowym instrumentem planowania politycznego w dziedzinie ochrony zabytków.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Krajowy Program zawiera diagnozę stanu wyjściowego - ocenę chronionego zasobu zabytkowego. Określa strategiczne cele, kierunki działań i zadania poszczególnych adresatów, a także harmonogram ich realizacji.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMKiDN przy pomocy Generalnego Konserwatora Zabytków
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuPiotr Żuchowski Sekretarz Stanu, Generalny Konserwator Zabytków
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMKiDN
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 24 czerwca 2014 r. ze zmianami
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 25.06.2014
do góry