Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuID137
Tytuł

Projekt uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Fiat Powertrain Technologies Poland Sp. z o.o. w Bielsku-Białej pod nazwą: Zakład produkcji małych silników benzynowych, w latach 2010 – 2013”

Rodzaj dokumentuprojekty innych dokumentów rządowych
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Powodem wnioskowanej zmiany są problemy firmy w zakresie realizacji zobowiązań inwestycyjnych, będące konsekwencją kryzysu w branży motoryzacyjnej.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Celem zaproponowanej zmiany uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego, z dnia 22 grudnia 2009 r. jest obniżenie zobowiązań Fiat Powertrain Technologies Poland Sp. z o.o. w zakresie zatrudnienia z poziomu 400 osób do poziomu 280.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMG
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuIlona Antoniszyn-Klik Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMG
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - RM przyjęła 4 grudnia 2013 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 06.12.2013
do góry