Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuID135
Tytuł

Projekt uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „KULTURA+”

Rodzaj dokumentuprojekty innych dokumentów rządowych
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Zmiana kwot wydatków w harmonogramie Programu wraz ze zmianą proporcji między wydatkami bieżącymi i majątkowymi w priorytecie „Biblioteka+. Infrastruktura bibliotek”.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

W Priorytecie „Biblioteka+. Infrastruktura bibliotek”:
1) przesunięcie planowanych a niezrealizowanych wydatków z 2013 roku na rok 2015,
2) zmiana udziału wydatków bieżących i majątkowych.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMKiDN
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuBogdan Zdrojewski Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMKiDN
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - RM przyjęła 8 października 2013 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 09.10.2013
do góry