Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuRC46
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wprowadzenia „Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów salmonella w stadach indyków rzeźnych” na 2014 r.

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Opracowanie projektu wynika z konieczności wykonania obowiązku określonego w art. 5 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2160/2003 z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie zwalczania salmonelli i innych określonych odzwierzęcych czynników chorobotwórczych przenoszonych przez żywność. Projekt ma na celu ograniczenie na terytorium RP  maksymalnej wartości procentowej stad indyków rzeźnych z dodatnim wynikiem badania w kierunku Salmonella Enteritidis i Salmonella Typhimurium, w tym jednofazowej S. Typhimurium o wzorze antygenowym 1,4,[5],12:i:- do 1 % lub poniżej tej wartości, zgodnie z określonym w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1190/2012 celem unijnym.
Program podlega współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Wprowadzany program jest kontynuacją programu dotyczącego zwalczania salmonella w stadach indyków rzeźnych prowadzonego od 2010 r. Program przewiduje kontrolę urzędową i pobieranie próbek do badań w kierunku salmonella zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (WE) nr 1190/2012. Program określa także środki podejmowane w odniesieniu do indyków rzeźnych w przypadku wykrycia  serotypów salmonella objętych programem.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMRiRW
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuTadeusz Nalewajk Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMRiRW
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - RM przyjęła 30 grudnia 2013 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 15.01.2014
do góry