Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuRC44
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wprowadzenia „Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów salmonella w stadach brojlerów gatunku kura (Gallus gallus)” na lata 2014 - 2016 

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Opracowanie projektu wynika z konieczności wykonania obowiązku określonego w art. 5 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 2160/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie zwalczania salmonelli i innych określonych odzwierzęcych czynników chorobotwórczych przenoszonych przez żywność. Projekt przewiduje osiągnięcie celu unijnego zawartego w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 200/2012 dotyczącego ograniczenia występowania na terytorium RP wartości procentowej stad brojlerów gatunku kura (Gallus gallus), z dodatnim wynikiem badań w kierunku Salmonella Enteritidis i Salmonella Typhimurium, w tym jednofazowej S. Typhimurium o wzorze antygenowym 1,4,[5],12:i:- do 1 % lub poniżej tej wartości. Wprowadzany program podlega współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Wprowadzany program jest kontynuacją programu dotyczącego zwalczania salmonella w stadach brojlerów gatunku kura prowadzonego od 2009 r. Program przewiduje kontrolę urzędową i pobieranie próbek do badań w kierunku salmonella zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (WE) nr 200/2012. Program określa także środki podejmowane w odniesieniu do brojlerów i pozyskanych  z nich produktów pochodzenia zwierzęcego w przypadku wykrycia  serotypów salmonella objętych programem.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMRiRW
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuTadeusz Nalewajk Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMRiRW
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - RM przyjęła 13 stycznia 2014 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 23.01.2014
do góry