Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuRC43
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wprowadzenia „Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów salmonella w stadach niosek gatunku kura (Gallus gallus)” na lata 2014 - 2016 

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Opracowanie projektu wynika z konieczności wykonania obowiązku określonego w art. 5 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 2160/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie zwalczania salmonelli i innych określonych odzwierzęcych czynników chorobotwórczych przenoszonych przez żywność. Projekt przewiduje osiągnięcie celu, który  został określony w art. 1 rozporządzenia Komisji (UE) nr 517/2011 z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 2160/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do unijnego celu ograniczenia częstości występowania niektórych serotypów salmonelli w stadach kur niosek gatunku Gallus gallus oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2160/2003 i rozporządzenie Komisji (UE) nr 200/2010, i dotyczy stad dorosłych kur niosek z wynikiem dodatnim badań laboratoryjnych do 2 % lub poniżej tej wartości w odniesieniu do następujących serotypów Salmonella:
1) Salmonella Enteritidis;
2) Salmonella Typhimurium, w tym jednofazowej S. Typhimurium o wzorze antygenowym 1,4,[5],12:i:-.
Wprowadzany program podlega współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Wprowadzany program jest kontynuacją programu dotyczącego zwalczania salmonella w stadach kur niosek prowadzonego od 2008 r. Program przewiduje kontrolę urzędową i pobieranie próbek do badań w kierunku salmonella zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (WE) nr 517/2011. W przypadku otrzymania dodatniego wyniku badania laboratoryjnego w kierunku Salmonella Enteritidis i Salmonella Typhimurium, powiatowy lekarz weterynarii podejmuje działania mające na celu zwalczanie przedmiotowej jednostki chorobowej.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMRiRW
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuTadeusz Nalewajk Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMRiRW
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - RM przyjęła 10 stycznia 2014 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 15.01.2014
do góry