Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuRC42
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wprowadzenia „Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów salmonella w stadach hodowlanych gatunku kura (Gallus gallus)” na lata 2014 - 2016 

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Opracowanie projektu wynika z konieczności wykonania obowiązku określonego w art. 5 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 2160/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie zwalczania salmonelli i innych określonych odzwierzęcych czynników chorobotwórczych przenoszonych przez żywność. Projekt przewiduje osiągnięcie celu zawartego w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 200/2010 przewidującego  ograniczenie występowania na terytorium RP maksymalnej wartości procentowej dorosłych stad hodowlanych gatunku kura (Gallus gallus) o liczebności  co najmniej 250 sztuk drobiu z dodatnim wynikiem badań w kierunku Salmonella Enteritidis, Salmonella Typhimurium, Salmonella Hadar, Salmonella Infantis, Salmonella Virchow do 1 % lub poniżej tej wartości. Wprowadzany program podlega współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Wprowadzany program jest kontynuacją programu dotyczącego zwalczania salmonella w stadach kur hodowlanych prowadzonego od 2007 r. Program przewiduje kontrolę urzędową i prowadzenie badań w kierunku salmonella u:
- piskląt jednodniowych,
- drobiu w wieku 4 tyg.,
- drobiu na 2 tyg. przed rozpoczęciem składania jaj,
- drobiu w okresie nieśności co 2 tyg.
W przypadku otrzymania dodatniego wyniku badania laboratoryjnego w kierunku Salmonella Enteritidis, Salmonella Typhimurium, Salmonella Hadar, Salmonella Infantis, Salmonella Virchow powiatowy lekarz weterynarii podejmuje działania mające na celu zwalczanie przedmiotowej jednostki chorobowej.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMRiRW
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuTadeusz Nalewajk Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMRiRW
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMWYCOFANY
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)

Projekt wycofany na prośbę Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi - zgoda Zespołu ds. Programowania Prac Rządu z dnia 5 marca 2014 r. - prośba o wycofanie projektu z Wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów podyktowana jest faktem, iż w Dz. U. z 2014 r. w poz. 29 została ogłoszona ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt oraz niektórych innych ustaw przewidująca, od dnia 24 stycznia 2014 r., zmianę organu upoważnionego do wprowadzenia, w drodze rozporządzenia, programów zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, o których mowa w art. 57 ust. 1 ustawy, z Rady Ministrów na ministra właściwego do spraw rolnictwa, w związku z tym projekt rozporządzenia został wydany przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Opcje strony

Data modyfikacji : 10.03.2014
do góry