Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuRC41
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wprowadzenia programu mającego na celu poszerzenie wiedzy o ryzyku wystąpienia chorób zakaźnych w rodzinach pszczelich

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Celem programu jest zebranie porównywalnych danych dotyczących strat w rodzinach pszczelich, ich przeanalizowanie i ewentualne podjęcie działań zaradczych. Wprowadzony program podlega współfinansowaniu ze srodków Unii Europejskiej.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Wprowadzony program jest kontynuacją pilotażowego programu realizowanego na obszarze województwa lubelskiego w latach 2012-2013. Program określi zasady przeprowadzenia badań w rodzinach pszczelich, celem wykrycia określonych chorób pszczół oraz ma na celu zebranie danych, które pozwolą na ocenę sytuacji epizootycznej i ewentualnych przyczyn zwiększonych strat w rodzinach pszczelich na terytorium Polski.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMRiRW
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuTadeusz Nalewajk Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMRiRW
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - RM przyjęła 5 grudnia 2013 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 10.12.2013
do góry