Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuRD247
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu finansowania przygotowania i działania jednostek wojskowych poza granicami państwa

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Z dniem 1 stycznia 2013 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 21 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 852), która wprowadza zmiany w systemie kierowani i dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP. Przedmiotowa ustawa stanowi, że dowództwo Operacyjne Sił zbrojnych stanie się Dowództwem Operacyjnym Rodzajów Sił Zbrojnych oraz zakłada likwidację poszczególnych dowództw rodzajów Sił Zbrojnych i utworzenie Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Przepisy rozporządzenia dostosowują katalog dysponentów środków budżetowych właściwych do finansowania działalności jednostek wojskowych poza granicami w kontekście nowych struktur kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMON
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuTomasz Siemoniak Minister Obrony Narodowej, gen. bryg.Grzegorz Sodolski Dyrektor Departamentu Budżetowego
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMON
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - RM przyjęła 17 grudnia 2013 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 24.12.2013
do góry