Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuUD495
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ustanowieniu „Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2017–2020”

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Przedmiotowy projekt ustawy o zmianie ustawy o ustanowieniu „Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2017–2020” ma na celu zwiększenie środków z rezerwy celowej na realizację zadania nr 11 (Wzmocnienie systemu motywacyjnego uposażeń funkcjonariuszy Służby Więziennej) i nr 12 (Wzrost konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych Służby Więziennej), w związku ze zwiększeniem liczby etatów funkcjonariuszy i liczby etatów pracowników cywilnych.
Dodatkowe środki finansowe na realizację przedsięwzięć będą wynosiły:
1) na wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy Służby Więziennej:
a) w 2019 r. – 1 766 tys. zł, z tego: na uposażenia – 1 627 tys. zł i 139 tys. zł – na wydatki relacjonowane,
b) w 2020 r. – 1 901 tys. zł, z tego: na uposażenia – 1 627 tys. zł, na nagrody roczne – 135 tys. zł i na wydatki relacjonowane – 139 tys. zł;
2) na wzrost konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych:
a)     w 2019 r. – 492 tys. zł, z tego: na wynagrodzenia – 410 tys. zł i 82 tys. zł na pochodne od wynagrodzeń; skutki finansowe obliczono dla 114 etatów w związku z przekazaniem na rzecz Instytutu Kryminologii i Penitencjarystyki (125 etatów - 11 etatów = 114 etatów,
b) w 2020 r. – 534 tys. zł, z tego: na wynagrodzenia 410 tys. zł, na dodatkowe wynagrodzenie roczne – 35 tys. zł oraz na pochodne od wynagrodzeń – 89 tys. zł.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

W związku z powyższym, w ustawie z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2017–2020” projektuje się zmiany polegające na:
1) zwiększeniu środków finansowych w rezerwie celowej o kwotę 2 258 tys. zł w 2019 r. oraz
2) zwiększeniu środków finansowych w budżecie Centralnego Zarządu Służby Więziennej o kwotę 2 435 tys. zł w 2020 r.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMS
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuPatryk Jaki Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMS
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMI kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 21 maja 2019 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 28.05.2019
do góry