Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuUD101
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Ustalenia Rady Programu e-Podatki stanowiące pierwszy krok w celu realizacji wprowadzenia wstępnie wypełnianych zeznań rocznych (PFR).

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projekt dotyczyć będzie konsolidacji deklaracji i informacji podatkowych oraz elektronicznego składania tych dokumentów przez płatników podatku dochodowego od osób fizycznych i podatników podatku dochodowego od osób prawnych. Zmiany te stanowią pierwszy krok dla uruchomienia systemu docelowego polegającego na realizowaniu przez administrację podatkową usługi polegającej na wstępnym wypełnianiu zeznań rocznych (PFR). Aby taka usługa mogła funkcjonować od 2015 r. konieczne jest przeprowadzenie zmian legislacyjnych umożliwiających od 2014 r. gromadzenie w systemie informatycznym Ministerstwa Finansów danych niezbędnych do realizacji tej usługi.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMF
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuJanusz Cichoń Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMF
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMII kwartał 2014 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 24 czerwca 2014 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 26.06.2014
Rejestr zmian