Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuUD100
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o drogowych spółkach specjalnego przeznaczenia oraz ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Projekt ustawy został przygotowany w celu umożliwienia realizacji inwestycji drogowych w  ramach modelu finansowania pozabudżetowego tj. powołania drogowej spółki specjalnego przeznaczenia działającej na rynkowych zasadach (np. do budowy odcinka autostrady A1 Tuszyn – Pyrzowice). Zaproponowane zmiany mają zapobiec wystąpieniu ryzyka pomocy publicznej w działalności spółki, a przede wszystkim zapewnić swobodę podejmowania decyzji przez spółkę. Dzięki proponowanym w projekcie zmianom działalność spółek może nie być zaliczana do deficytu i długu publicznego, a tym samym umożliwi powołanie spółki w obecnej sytuacji finansowej państwa.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projekt ustawy:
- umożliwia spółce samodzielne ustalanie stawek opłat za przejazd autostradą;
- przewiduje samodzielne decydowanie spółki o wpłatach zysku do Krajowego Funduszu Drogowego;
- uchyla zwolnienia spółki z opłat prowizyjnych od gwarancji i poręczeń udzielonych przez Skarb Państwa.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMIiR
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuPaweł Olszewski Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMIiR
Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 11.06.2015
Rejestr zmian