Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuZD71
Tytuł

Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym  

Rodzaj dokumentuzałożenia do projektów ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Działania legislacyjne rozpoczęte zostały w związku z prowadzonym przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej postępowaniem w sprawie C-639/11 dotyczącej uchybienia ciążącym na Rzeczypospolitej Polskiej zobowiązaniom, iż RP uzależnia rejestrację nowych oraz wcześniej zarejestrowanych w innych państwach niektórych pojazdów z układem kierowniczym umieszczonym po prawej stronie, od przełożenia koła kierownicy na lewą stronę.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Umożliwienie na terytorium RP rejestracji samochodów osobowych oraz pojazdów specjalnych mających znaczenie dla gospodarki, tj. pojazdu przeznaczonego do oczyszczania dróg, do wywozu śmieci, żurawi samochodowych, z układem kierowniczym umieszczonym po prawej stronie. Przedmiotowe pojazdy muszą być objęte świadectwem homologacji typu WE pojazdu, czego weryfikacja będzie dokonywana w toku przeprowadzania okresowego badania technicznego po raz pierwszy przed pierwszą rejestracją pojazdu na terytorium RP.Jednocześnie, ww. katalog pojazdów będzie wyłączony z obowiązku uzyskania indywidualnego odstępstwa od warunków technicznych.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMIiR
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuPaweł Olszewski Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMIiR
Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 11.06.2015
Rejestr zmian