Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuUC93
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz ustawy o publicznym transporcie zbiorowym 

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Dostosowanie polskich przepisów do  przepisów dyrektywy 2001/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2001 r. w sprawie rozwoju kolei wspólnotowych (Dz. Urz. WE L 237 z 24.08.1991).

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projekt będzie zawierał regulacje zapewniające m.in.:
- aby oddzielny rachunek zysków i strat jak również bilans były prowadzone i publikowane z jednej strony dla działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług transportowych przez przedsiębiorstwa kolejowe, a z drugiej strony dla działalności gospodarczej związanej z zarządzaniem infrastrukturą kolejową,
- zakaz przenoszenia funduszy publicznych między zarządcami infrastruktury kolejowej a przedsiębiorstwami kolejowymi,
- wymóg prowadzenia i publikacji oddzielnych rachunków zysków i strat (albo deklaracji aktywów i pasywów) dla usług towarowego transportu kolejowego,
- osobne wykazywanie funduszy wypłaconych na rodzaje działalności związanej z zapewnieniem transportu osób (usługa publiczna) oraz nie przenoszenie ich do rodzajów działalności związanych ze świadczeniem innych usług transportowych lub jakiegokolwiek innego rodzaju działalności gospodarczej.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMIiR
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuSławomir Żałobka Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMIiR
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIV kwartał 2014 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 28 kwietnia 2015 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 28.04.2015
Rejestr zmian