Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuRD210
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie nadania Ośrodkowi Przetwarzania Informacji statusu państwowego instytutu badawczego

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Potrzeba wprowadzenia rozwiązań w planowanym projekcie wynika z konieczności umożliwienia zlecenia przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ośrodkowi Przetwarzania Informacji, wykonania w sposób ciągły zadań niezbędnych dla planowania i realizacji polityki naukowej państwa, w tym oporawy dostępu obywateli do wysokiej jakości kształcenia i racjonalnego wykorzystania środków na naukę oraz realizacji zadań państwa w obszarze polityki horyzontalnej UE - rozwój społeczeństwa informacyjnego.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Istotą rozwiązań zawartych w projekcie jest nadanie Ośrodkowi Przetwarzania Informacji statusu Państwowego Instytutu Badawczego. W projekcie określono przedmiot działania instytutu, zadania instytutu oraz źródła ich finansowania.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMNiSW
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuprof. Maria Elżbieta Orłowska Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMNiSW
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - RM przyjęła 23 października 2013 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 02.12.2013
do góry