Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuUD89
Tytuł

Projekt ustawy o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych  

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Projekt ustawy realizuje założenia  przyjęte przez Radę Ministrów w dniu 2 stycznia 2013 r. Obecne regulacje zbiórek publicznych wymagają liberalizacji. Nowe rozwiązania stworzą ramy prawne, które umożliwią łatwe prowadzenia zbiórek publicznych oraz zapewnią ich przejrzystość. 

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Ustawą o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych objęte zostaną tylko te formy zbierania ofiar, w których nie ma śladu przepływu środków pieniężnych i darów. Ponadto projektowana regulacja zniesie dotychczasowy obowiązek uzyskiwania pozwolenia na przeprowadzenie zbiórki. Jedynie w przypadku zbiórek publicznych w formie ofiar w gotówce i w naturze w miejscach publicznych, gdzie nie ma innej możliwości, by zapewnić przejrzystość zbiórek, wymagane będzie zgłoszenie zbiórki oraz sprawozdania ze zbiórki, które zamieszczone zostaną na ogólnopolskim elektronicznym portalu zbiórek publicznych.   

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMAiC
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuMIchał Boni Minister Administracji i Cyfryzacji
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMAiC
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - RM przyjęła 27 sierpnia 2013 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 29.08.2013
do góry