Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuID91
Tytuł

Harmonogram realizacji zadań w 2013 r. wynikających z Rządowego programu na lata 2008-2013 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”
 

Rodzaj dokumentuprojekty innych dokumentów rządowych
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Realizacja uchwały nr 172/2008 Rady Ministrów z dnia 19 sierpnia 2008 r. w sprawie przyjęcia Rządowego programu na lata 2008-2013 „Bezpieczna i przyjazna szkoła” oraz uchwały Nr 219/2010 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2010 r. zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Rządowego programu na lata 2008-2013 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”.
 

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projekt zawierać będzie szczegółowy harmonogram wdrażania Programu na 2013 rok. Projekt realizuje określone w Programie zadania, które mają na celu: 
- poprawę stanu bezpieczeństwa w szkołach i placówkach systemu oświaty poprzez poprawę relacji interpersonalnych i klimatu społecznego w szkole; 
- zwiększenie wpływu rodziców na życie szkoły; 
- zwiększenie umiejętności wychowawczych dyrektorów szkół i placówek wychowawczych, nauczycieli i rodziców oraz pracowników administracji; 
- zwiększenie kompetencji społecznych i emocjonalnych uczniów; 
- indywidualizację kształcenia uczniów, rozwój ich zainteresowań, zwiększenie autonomii uczniów w szkole; 
- wzmocnienie i rozszerzenie specjalistycznej pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 
- ograniczenie skali występowania zjawisk patologicznych.
 

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMEN
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuTadeusz Sławecki Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMEN
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - RM przyjęła 3 kwietnia 2013 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 12.04.2013
do góry