Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuRD201
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Projekt związany jest z koniecznością udzielenia dzieciom i uczniom dodatkowego wsparcia finansowego na cele edukacyjne, tj. na zakup podręczników dla uczniów znajdujących się trudnej sytuacji materialnej.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projektowane rozporządzenie jest ściśle związane z projektem uchwały Rady Ministrów w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. „Wyprawka szkolna” przewidującej, zgodnie z art. 90u ustawy o systemie oświaty, pomoc w zakresie dofinansowania zakupu podręczników szkolnych. Program obejmuje swoim zasięgiem również uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego.
 

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMEN
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuMaciej Jakubowski Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMEN
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - RM przyjęła 12 lipca 2013 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 31.07.2013
do góry