Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuUC84
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw
 

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Wprowadzenie projektowanych rozwiązań jest niezbędne ze względu na konieczność wdrożenia, do dnia 7 listopada 2013 r., przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/82/UE z dnia 25 października 2011 r. w sprawie ułatwień w zakresie transgranicznej wymiany informacji dotyczących przestępstw lub wykroczeń związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego (tzw. dyrektywa „cross border enforcement”).

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Celem projektowanej regulacji jest zapewnienie automatycznego przekazywania do innych państw członkowskich UE zapytań i informacji i uzyskiwania od tych państw danych rejestracyjnych pojazdów oraz danych właścicieli lub posiadaczy pojazdów, w przypadku popełnienia przestępstw lub wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu ruchu drogowego podczas kierowania tymi pojazdami w innym państwie członkowskim, niż państwo ich rejestracji (z wyjątkiem Danii), a także identyfikacja sprawców ww. przestępstw i wykroczeń.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMTBiGM
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuZbigniew Rynasiewicz Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMTBiGM
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIII kwartał 2013 r. - ZREALIZOWANY - RM przyjęła 5 listopada 2013 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 15.11.2013
Rejestr zmian