Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów


Numer projektuUD297
Tytuł
Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Proponowane zmiany mają na celu ujednolicenie przepisów w zakresie terytorialnej służby wojskowej, ujednolicenie regulacji w zakresie korpusów i stopni wojskowych w SWW i SKW, oraz chęć uhonorowania tradycji obowiązujących w Wojsku Polskim II Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie używania tradycyjnych nazw stopni wojskowych przez żołnierzy pełniących służbę w oddziałach i pododdziałach rakietowych i artylerii oraz oddziałach i pododdziałach dziedziczących tradycje jednostek kawaleryjskich.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projekt wprowadzana zmiany:
1. ujednolicające przepisy w zakresie terytorialnej służby wojskowej, które pozwolą na optymalizację jakości tej służby w ramach istniejących struktur wojsk obrony terytorialnej;
2. przywracające w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej tradycyjne nazwy stopni wojskowych, które będą używane w oddziałach i pododdziałach wojsk rakietowych i artylerii oraz oddziałach i pododdziałach dziedziczących tradycje jednostek kawaleryjskich; zaproponowane w projekcie nazwy stopni wojskowych, które będą używane przez żołnierzy pełniących służbę w oddziałach i pododdziałach wojsk rakietowych i artylerii oraz oddziałach i pododdziałach dziedziczących tradycje jednostek kawaleryjskich, nawiązują bezpośrednio do nazw stopni wojskowych obowiązujących w Wojsku Polskim II Rzeczypospolitej Polskiej, w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie oraz formacjach Żołnierzy Niezłomnych;
3. w zakresie jednolitości w rozwiązaniach szczegółowych dotyczących właściwości procesowej Żandarmerii Wojskowej oraz Policji, wynikającej z przepisów ustaw karnych, w stosunku do żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej pełniących służbę dyspozycyjnie; rozwiązania takie są wskazane ze względu na jednolitość kompetencji, systemową spójność, a w szczególności pewność prawa po stronie adresatów norm kompetencyjnych;
4. w zakresie wprowadzenia dla funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego i Służby Kontrwywiadu Wojskowego korpusów i stopni służbowych tożsamych z korpusami i stopniami wojskowymi, a także w zakresie uzupełnienia katalogu stopni służbowych funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego o stopnie generalskie: generała dywizji i generała broni.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMON
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuMariusz Błaszczak Minister Obrony Narodowej
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMON
Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji 21 lutego 2018, 12:56
Rejestr zmian