Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015


Numer projektuZD52
Tytuł
Rodzaj dokumentuzałożenia do projektów ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Zwiększenie skuteczności działania Centrum Automatycznego Nadzoru Nad Ruchem Drogowym Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego. Odciążenie sądów. Umożliwienie nakładania kar za „naruszenia fotoradarowe” także na cudzoziemców. Uproszczenie procedur w tym zakresie, ograniczenie biurokratyzacji i konieczności dodatkowego zatrudniania urzędników do obsługi procesu w sprawach o ujawnione automatycznie naruszenia przepisów ruchu drogowego. Redukcja administracji została wymieniona jako jeden z priorytetów Rządu w expose Prezesa Rady Ministrów w listopadzie 2011 r.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projekt zakłada, że za naruszenia niektórych przepisów ruchu drogowego (te popełniane najczęściej – prędkość i czerwone światło), w przypadku niewskazania sprawcy (kierującego), odpowiadał będzie wpisany do dowodu rejestracyjnego posiadacz (właściciel) pojazdu - w trybie pieniężnej kary administracyjnej.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMIiR
we współpracy GITD
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuZbigniew Rynasiewicz Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMIiR
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMWYCOFANY
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)

Decyzja Zespołu ds. Programowania Prac Rządu z 2.07.2014 r.

Data modyfikacji 8 lipca 2014, 16:35
Rejestr zmian