Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuUC66
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym

Poprzedni tytuł: Projekt ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Konieczność wdrożenia do polskiego porządku prawnego przepisów decyzji Komisji Europejskiej 2009/750/WE z dnia 6 października 2009 r. w sprawie definicji europejskiej usługi opłaty elektronicznej oraz jej elementów technicznych wydanej na podstawie art. 4 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2004/52/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie interoperacyjności systemów elektronicznych opłat drogowych we Wspólnocie. Termin implementacji: październik 2012 r.
 

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Celem projektu jest stworzenie, a następnie wdrożenie procedur regulujących europejską usługę opłaty elektronicznej (EETS) przewidzianą w decyzji Komisji Europejskiej z dnia 6 października 2009 r. w sprawie definicji europejskiej usługi opłaty elektronicznej oraz jej elementów technicznych. Usługa EETS umożliwi wszystkim użytkownikom, którzy zawarli umowę z jednym dostawcą EETS, uiszczanie opłat na wszystkich obszarach EETS (w ramach europejskiej sieci drogowej) za pomocą jednego urządzenia pokładowego (które może być wykorzystywane na wszystkich obszarach EETS). Projekt regulował będzie prawa i obowiązki dostawców EETS, podmiotów pobierających opłatę oraz użytkowników EETS.
 

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMIiR
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuPaweł Olszewski Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMIiR
Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 11.06.2015
Rejestr zmian