Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuUA19
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw
 

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Zwiększenie efektywności zarządzania Inspekcją Transportu Drogowego poprzez ograniczenie rozbudowanych struktur administracyjnych w terenie oraz powiązanie wydatków publicznych z osiąganymi wynikami. Redukcja administracji została wymieniona jako jeden z priorytetów Rządu w expose Prezesa Rady Ministrów w listopadzie 2011 r.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projekt zakłada likwidację wojewódzkich inspektoratów transportu drogowego i przekazanie ich zadań do delegatur terenowych Inspekcji Transportu Drogowego.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMIiR GITD
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuPaweł Olszewski Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMIiR
Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 11.06.2015
Rejestr zmian